شروع کار

مو ، ایکالی

به نام خدا

سلامی به گرمای خورنگ بلتش و گرمای تیر و مرداد هلیله ...

امیدوارم که کیف همتون کوک کوک باشه و پیت نفتی همتون پر نفت  کپسول هم خو ول هاوی . ای چکه چواسی هی !!!

یه چند وقتی بی شی خود جکل و جنگم بی که بیام یا نه ؟

اما گفتم بیام مو خو از ای چرکوی زمان زرتی مد  قدیمی تر نیسم !

گفتم شاید حاجی دلش سیم بسوزه و یه گوشه کناری ما هم جا هوکو ...

بله دوستان خوبم مو میخوام به زبون طنز با شما درد دل کنم اما ترا به پیغمبر پهنای مو قد درازم نکنینا !!!

هم اکنون نیازمند یاری سوزتان هستم .

/ 1 نظر / 12 بازدید
انجمن

به به جوَن!‌ پیشتاز قوول منقل در فضای مجازی بیشهر! . خوش آمدی خودت را برای فرو آمدن دسته ها برجانت آماده کن فکر کردی کار کردن تو بیشهر کشکیه. فردا مثل ابواسحاق بیچاره و مرغ سحر ورپریده درنیاری ها !. اینجا باید به قول سید اکبر پوس کرگدن ، کولیم فیل و دنده دایناسور داشته باشی . اگه داری بمان . اگه نداری آبروداری در فرار است.. . حاجی