پرید امریکویی

 

هوی ، هوی ، هــــــــــــــوی !!!

 

آزار تو کُمت زهرمو ترکوندی ها ؛ چتن ؟ بازیار خونه خمیر آمو مونم ...  سیچه هر چه بُنگت میدم جواب نمیدی ؟

 

نه مَم نمیشناسُمت ایجا چه میکنی ؟

 

یلا برو در ایسه میگن اینا میخوا نیروگاه تَش بزنن !!! 

 

 آمو نگوت ریت گرفتن هر چی زنگم سیت زه جوواب ندادی اَندم بینیم مُردی زِندی خونه ی بوات چول !

 

ها ایسه آزارت چن بگو بینیم ؟

 

دلی مگو یَک لِغتی بزنُمش که تا تو ولات چیره بده !

 

تو حسابداری رُمبیدی کو بیدم ، گفتشو سی بجه آموت بگو بیا کارمو باش هسی ...

 

خو گِنار کوهی جَلد تر بگو نه ؛ دیر هاو ، دیر هاو تا بشُم گُمونُم وامم در اَندن ...

 

هُوی بازیار امرو ظهر سی مو هم ویسک مو امرو سوپرم نه اُوُردن خا ...

 

نه مو ول کُنی ها !!!

 

باشه ، باشه برو گُم واوه تا مو بشم !!!

 

سلام

 

به به سلام آقای ...

 

ای چککو (چک) هاده (بده) تا مو بشم ، خیلی کارم هسی !

 

بیا اینجا امضا کن لطفا ؛ بفرما تحویل شما فقط شیرینی یادت نره . باشه خدابخا صُبا سیت یَک غاپی (اسم کتابیش بلد نیسُم ، پنیر نخل) بیارُم ؛ چی میاری ؟

 

حالا تو مُل (امان) بده خدافظ ...

***

کمو شی زمینی هسی ؟

سُختم تو افتو بیو نه !

اَندم ها چقه مُنگه (نق ، غُر) میدی برق سرت ببو !!!

حالا سی میکنی ای نگوتی کو بُیس ولت میکردم که تا ولات میلُکیدی تا جونت در بییومه ها تا هشتم واوی !

برو آمو خومو گُشنی مُردیم تونم ایسه مونگه کُشمو کو ؛ برو جلدی ...

میگم ... ای امرو چه تَش بادی میا هسی ؛ بَی بَی تَش گرفتم بوا ، بوا هَع !

بازیار : حالا ایسه پوست خراب نواوو ؟

گ ... بخور که همی جا دومنت میکنم ها !

خا ، خا ... ایسه سی مو دور نواسو همی جا جمع آغی عباسعلی مو دومَن (پائین) کو ...

میگما بازیار : خیلی غِلَت کردی که مو اُوردی ...

هر ، هر ، هر  ... هو ، هو ، هو !!!

ای نامرد اگه دیگه سوارت کردم ... ، ...

دی سلام

سلام دی خِش اَندی جون ...

با کی هُسی غاره میددی دی ؟ آمو ای نگوتی کو ... بی ، رسوندمش هسی هوکه هم میده !

پَروی (اشکال) نی دی ؛ شی هم بچرین !!!

 چاس (نهار) در بیارم سیت دی ؟

ها والا در بیار که شی چُلمو گشنی درد میکو !!!

بوب ، بوب ، بوب ...

اَی والوالین (گریس) ساختی یا قلیه ؟

مو آخُرش از قلیه ساختی تو میمرگم دی !

خو دی مث آدم چی بِخر ، بسم الله گفتد یا نه ؟ مال همی هِن که اول تا آخُر گشنی مُردی !

میگما دی : ای وامم در اِمه میخوام صبا بشم سی پرید اِمریکویی ...

میگم بازیار : سی آغات تیلیفون کو تا بات بیا ، میترسم کُولَه سرت والن (بزارن) !

حواست جم بو نه خرابی کنی ها ، میگم ای دوتا کلیلاش (کلید هاش) واسنی ها نه یکیش ندنت اوسه بیان بُدُزنش (بدزدنش) !!!

ها سی ای دیگه ... 

راسی یه چن کیلو موینم (ماهی) سیشو واسدم شی خوت ببو (ببر) ...

***

نصفه شو

هِن هِن ، ای ای ، بی بیب ... دیراوو نگوتی ایسه لَت میکنم ، هِن هِن !!!

آمو آزار تو خونی بوای صدام ، بیگی (بگیر) بُخوس نگوتی سات 3 نصف شوون نه آدم برده تا نه اَندم لارت نرم کُنم !!!

دی ...

آزار ؛ بخوس خوم میفمم امرو نمازم قضا ویمو !

بازیار ، بازیار ...

ها ها ، آمو ظُر (ظهر) واویدن راس هاو مینه میخوای بیشی شرکت مرخصِی هم بُسونی !

آمو سیچه مو جَلتر (زودتر) راس نکردی ؟

غلط کو سی خوت از سات 6 هُوسی بُنگِت (صدات) میدم ، می دیشو خوسیدی (خوابیدی) همش ریپ ریپت بیدن !!!

ناشتی در اُوردم بیو بخو ...

نمیخوا همی یه اُستکان چوینی بسُمم ...

خوم میفمم امرو مَم جی چاس از گشنی میخوری ، راسی ای موین آغات یادت نشو قد باغ گلی هم سلامش برسون ...

بازیار بازیار ... 

دیشو خو دیدم دیوار خلا ری سرم رُمبی اول صبی ای هم تعبیرش !

آزارت چنن ؟

ای سوپر کو امرو هم خرابن روشن نواوی ، نصرو هم خو دُم دُکونش نبی مو هم شی خوت بُیو !!!

بیو سوار ...

خرابی نکنی ها !!!

بیو زَهرَت نشو بیو سوار ...

تا خواسش نزیک واوو یک گازیم دا که دید (دود) ری سرش در رَه ، و ولش کردم !

اما می ای دل بی صاب میله (میزاره) واگشتم سیش ؛ یلا سوار هاو که خیلی کارُم هسی ...

***

در شهر ...

سی کو چقه دُکون آغام شُلُغن ای ددی ...

آغا سلام ...

به سلام کَل بازیار با غیرت ...

ها اول صُبی خیرن چت میا ، ای چنن ؟

/ 32 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الناز

[لبخند][لبخند] [لبخند][لبخند] سلام..... یادتون باشه که از هر فرصتی برای تزریق شور و هیجان و حتی رسیدن به ارامش باید استفاده کرد.... پس به من سر بزنید . بعد از خیلی وقت با مطالب تازه اومدم.... منتظرم......

انجمن

<strong> مدیر محترم و خوانندگان ارجمند وبلاگ جون کشککو: مقدم نیکوی شما را گرامی می داریم *** شب شعر ماه تمام . جشن میلاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرحه الشریف با حضور شعرای ارحمند استان آقایان: × شحاع، تمهید، مظفری ،انصاری، موسوی انصاری،... × هنرمندان عزیز گروه موسیقی آوای بیشهر... × و تقدیر از هنرمند برگزیده حوزه هنری استان : آقای عبدالمحمد( مهدی) انصاری . سالن اجتماعات مسجدالرسول(ص) هلیله زمان : یکشنبه . ساعت 2130 -مورخه 26/4/1390

علی

عمو بازیار سلام عرض شد احوالت کوکا عمو نیستی هلیله ای داره یادم میر ها کاکا بردار بیا فدات شم دورت بگردم الهی من همه غماتو خودم یک تنه خریدارم دوستار تو علی

علی

سلام دیگه ما شدیم اغا علی باشه ولی عمو بازیارمو هستیم ها عمو بازیار

علی

سلام والا من ادبیاتو املام ضعیفه ولی یادمه اقا رو اینجوری مینوشتن و اغا این جوری در زمان قاجاریه فحش بوده

قمر تنگکی

هی هی میخی ماشین واسنی؟ اووم پرید؟ مبارکا باشه خوش اندی شاداندی به ولات مون کاکی جونی

وحید

اسلام علیکم یا بازیار خوبی کوکای جونی؟؟؟ نیسی نپدایی؟؟ دلم سیت شده قد یه موهی سنگسر دوباره قصد نداری یه مطلب جدید بزنی که به اندازه درازی شو مارمضون باشه؟؟؟

علی

سلام بر اغا بازیار خومون کوکا ماه رمضون شروع شد مطلب جدید نمیزنی ............... کوکا ماه رمضون داره تموم میشه مطلب جدید نمیزنی کوکا دلم تنگ شده سی مطالبت دوستار اغا بازیار علو استقلالی

انجمن

رحم الله من یقرا الفاتحه مع الصلوات . بعد انشاالله فکری سی حلوای تی برد و سنگ مزار پریدکو هم می کنیم . بی زحمت به احترامش چند ثانیه هم همبار حرف بزنین