پرید امریکویی

 

بچیکا سلام

 

رفتُم زِ بِرِ دِریَه تا کوه بِنالیدُم / از دَسِ رِفیقون هم یِکسر بِرنجیدُم

از بعدِ روز سیزه از رو وُ رُخُم رفته / حتی زِ دِسِ دِیمَم خنده زِ چیلُم رفته

هر چی که نوشتم مو گُفتَن چِنِن اِینا / خاکی تو سِرِت کِردِه تا یادِت بِرِه اِینا

از دست و دل بازیار، هیچکی خِبِرِش نیسی/ دل خَش داره ایی چِرکو ، بَلکی رفیق نیسی

هر روز فقط حاجی پٌرسه زِ دلِ ریشُم  / از حال خوم و دِیمو ، از حاصل و از خیشُم

یارون همگی با هم دل در دل هم بیلیم / سی خاک همی ولات دس تو دس هم بیلیم

 

یه چند رو ما هم نبیدیم گوشتو خوو بی سی خوتو ؛ اما مو دوراتی واگشتم !

دِن دِن دِن ، دِن دِن دِن ، دِدِن !!!

خو تا سیتو بُگُم او روزی شی سوپر رفتم بندر . اما دل تو کومم نبی ! همش زَهرَم می رَه (میرفت) دوراتی سوپرکو وامو (ازه مون ، گرفتن) واسِنن . مث گولی دُز رفتم تا بازار صفا یه خوردی کار سازی کردم و مث گوله (گلوله) هیش کردم سی ولات . دُم رَه سی خوم گفتم تا از ری سرتل بشم ولات . خلاصه با ای نیلونی که هیلنگوی (آویزان) سکونه سوپر بی ، با هر خارکوری که بی از میخور سرازیر ولات شدم .

اما سر قضا از بسی که گُشنم بی گاز سوپرکو تا بُن گرفته بی که نفمیدم یُکشه ای (یک باره) تو گلا هِله زامردو پهن زمی واویدم  و دو پامو ری سرمو در رَه !

آغی که شمانین غَر دور سرم در گره و هر چی هم واسده بیدم پِشک خَرد !

آلو ، تماته ، بالنگ ...

حالا ای پس مرگکو خاموشم نواویدن و همی طور گاز میخو و یک دیدی (دود) هم میکو ؛ ما حالا خومو لارمو خورد واویدن تو خین (خون) خومو مشکالیم ، یه پرایدی هم پس سر ما بوق و چنتا دُختم که داخولش هسن مُردن ری مو خنده کرده !!!

دلُم دید گِره ، خلاصه چیام جَم کردم و اندم ولات . در سرام لو دا و داخول واویدم ، دی اکو خودِ دیم ری مهتابی نشسه بیدن و دید دور سرشو در گرفته بی !

دی سلام ، دی اکبر سلام احوال شریف ...

دییم حواسش دُرُس نبی اما دی اکو گفتش : بازیار هوی ، تو خو شی غَر نه دیاری می هُسی قبر میرُفتی ؟

حالا دییم حواسش جَم شو گفتش : ای ری دیت سیاه چِت واویدن ، دی دورت بگردم ؟

تو دلم گفتم نیمی چور بی دیم امرو هُی کمکش نِنا !!!

آمو از شهر می اَندم هل باغ تو گلا افتادم ...

شهر کویا (کجا) باغ کجا بینیم چه خرابینی دست بیدن !

حالا دی سالمی ؟

ها الحمدالله ...

لواسام  (لباس ها) در اُورد و رفتم یه اووی ری خوم گرفتم و گفتم : مو بویس یه پریدی (پراید) سی خوم واسنم حالا سی کو سی خوت !!!

صبح گَه رفتم شرکت و یَک مُرخصی ساتی (ساعتی) گرفتم و اول رفتم هوی بانک ...

یه چَن تومنی پیلم (پول) بی ؛ واگشتم شرکت وُ رفتم تو حسابداری یواشکی سلامی کردم و گفتم : یه چند تومنی سی مو وام نمیدین ؟

مسئول حسابداری یه سیلیم (نگاه) کرد و گفت : به به آقای ... کجایی بابا ؟ چند بار تماس گرفتم نبودی تو بخش ! گفتم : آغا والا مو خو همش تو اتاقم بیدم کی زنگت زدن شما ؟

گفت : آقای ... حالا بگذریم میخواستم به شما خبر بدم که توی قرعه کشی ماه قبل اسم شما در اُمده !!!

سیش گفتم : قرعه کشی چه آغا ؟

گفت : مگه شما خبر نداری ؟

گفتم : نه والا ؟

گفت : از اول امسال قرار شده بین بچه های پیمانی هر ماه یه قرعه کشی بشه و اسم هر کی زودتر در اُمد مبلغ 5 میلیون بهش وام بدیم !!!

یه هوکی (معادلی ندارد - ریشه در هلیله دارد) دادم که همشو زیتکشو زه !!! کو ؛ کویا (کجا) امضا کنم ، کو ، کو ...

آقا دستپاچه نشو اینها اینجا و این فرم رو هم پر کن فردا هم بیا برای گرفتن چکت .

نفمیدم چور ظهر واوی !

ساعت 2 - 5/2 بی اَندم سوار سوپر بشم یک لِغتی (لگد) زدم توش و گفتم : پس مرگ ریت سیاه کردم آخُرش ؛ دیدی خو ! اگه نه امسال چهارشنبه سوری تو وسط ولات تِشت (آتش) زدم سی خنده بچه خورده ها خو نه مَردُم ! دلم گل زه ؛ پس مرگ جاگشتی واپیچیده ها ...

دی ، دی ، دی !!!

خونه ی خراب بوات ، تش تو جونه عمر بگیره تو اول تا آخُر آدم نواویدی که نواویدی  کی میخوی مث آدم داخُل خونه واوی !!!

دی میخوام ماشین واسنوم ها !

لی ، لی ، لیلی ، لی ، لی ، لیلی !!!

چه میگوی سی خوت ، تو آمو خو 5 زار نداری بیدی ... !!!!!!

آمو تو سی چه وختی مو یه چی میگم همش میزنی تو ذهنُم ؟ همی تو اول تا آخر موت (من) ذهن کور که اینه مو ایسه دکتر واویده بیدُم !!!

همی تونه !!! نپه کی جی تو خرابی کوو ؟

ایسه بیو مث آدم بگو بینیم چت کردن دی ، پیلت کجا آوردن ؟

دی امروز اسمم تو قرعه کشی واوم شرکت در اَندن ، یه چن تومنی هم خوم پیلُم هِسی میخوام صبح گَه صُبا بشم یک پرید اِمریکویی واسنم که هوفکه بده سی خوش !!!

لازم نکردن ما خومو هزار تا خرجمو هِسی !

وِ  حالا بیو سی ای بگو می سی چه لازم نکردن ؟

تو آمو کجا بلدی پس موتور بیشینی ، مو خو توت نمیبینم ؟

اول که موتور نه و پرید بعد می مو چمم مو خو از ... کمتر نیسُم !!!

 

(ادامه دارد) ...  

/ 6 نظر / 51 بازدید
رحمت الله حسن ابراهیمی

خوش آمدی بازیار.مدتی که نبودید به قول خودت گله لو بیدیم.

انجمن فرهنگی بشهر

خب بازیار جون متل قشنگی بی. ولی هر وخت داستانات می خونم یاد کارتون هاچ زنبور عسل که همیشه سی دهیش می گرده و یاد سریالای ایرانی که حتمن توش نیرو انتظامی هس می افتم. آخه بازیار که ایقد نبوید هی دی دی هوکه!

آرام

سلام آقای بازیار. مطلبت خیلی قشنگ بود. باور کن از صبح از بس کار کرده بودم دمغ بودم ولی با خوندن مطلبت کمی حال و هوام عوض شد. کلمات محلی منو خیلی شاد می کنه. رد شدی با پراید آمریکایی، ما رو هم سوار کن، همیشه پیاده ی این جاده ایم. بی گواهی نامه نباشی.

میلاد

سلام داش.وبلاگت عالیه ، نظیر نداره. مخصوصا این پستی که برات نظر میذارم توپ بود. راستش دوستم یه سایت باز کرده میخواستم به همه معرفی کنم ؛ آدرسش اینه : http://www.bircharge.com به خاطر این دوست حقیرت حتما ازش بازدید کن و کاری کن منم پیش دوستم رو سفید بشم. ایول داری. ببینم چه میکنی دیگه. حق نگه دارت عزیز.

چریکو

هله بازیار! رفتی تو کار خیام و خیام خونی ، خواب و بیداری و می و می خوری، دوبیتی ای فرستادی ، هنوز که هنوزه جای واقعی "می" رو نتونستم داخل دو بیتی پیدا کنم ، با خود گفتم حالا که ایطوره یه تفأل بزنم خیام ، می دونی چه اومد : آن شب که دلی بود به میخانه نشستیم آن توبــه صـــد ساله به پیمانه شکستیم از آتــــش دوزخ نهراســـــیم کــه آن شب ما توبـــه شکستیم ولی دل نشکستیم

دوچه(پیشوا)

مطلبت مثل همیشه زیبابود...خسته نباشی