نظر سنجی

 

بچیکا سلام

سات خیری سی خومو تو سرای خونم میگشتوم . یه چَنتا تیم درختی سی خوم کاشته بیدُم تو سرا اُما می از دِسه ای بُزی دی علی جون میگیرن ؟؟؟!!! 

پس مرگا تا ایسه دَه کوشه تا تَجه میزنن مرگشو میارن ، سی خوم گُه (گفتم)  تا کوختشو بیشینوم !!!

در سرا واز نادوُم خومم پِس در نشسوم . نه اُونگاری جا گشتیا خیلی اِدبار هسن تا پِس در میاندیدن اُما داخول نویمیدن !

اُه اُه ... ها اَندَن !

تا داخول واویدن دِرُم بَس و تو سرا دومشو دوو !

یکی شوم گِره و خوسیدوم ریش و گوشِشُم کَپ دا !!!

مَقَش می دا و مو سی خوم کیفُوم میکه ! یُکشی در سرا واز واوی دییم داخول هاوی اول حواسش هوی مو نبی و سی صدای مَقی بُزه کو می گشت ، تا مُش (من) دی واویلا در گِره !

گفتش : ای کوتو کور راویده هُسی چه می کنی ؟ ای ریت سیا هاوو چه غلطی میکونی ها ...

واخ واخ واخ !!!

یه گُرده تِریش واسو و چارتا زِدش سی مو که چیرم تا آغی سید احمد رَه ...

میگفتش : بگو تووَ !!! ای ری دیت سیا هاو هسی ...

گفتوم : آمو کشتت سیما ، هسی گوشش کَپ میدما !!!

ای دلت گُل بِزه دلومت ترکوندا گفتوم شوید ... !!!!!!!

گفتوم : آمو چه خبرن دی والا ای گِپن که سی ما میزنی ؟؟؟

گفتش : جَلدی بیشیم مَجِت (مسجد) !

گفتوم : می چه خبر هاویده ؟

گفتش : خدا خونه ی بوات خراب کو ؛ زنا گفتشو هسی مردم انتخابات میکنن سی ولات و پیل میسونن !

گفتوم : آزار تو سر حاج ... میدن یه گونینی هم شی خوت بُوُو تا پیلات داخولش والی !

گفتش : ها ؛ نپه چه واویده که مردم هُسی میدُوَن هوی مَجِت ؟

گفتوم : آمو هُسی هر کی سی خوش امضا می کو که یا بیشو یا وُیسِه !

گفتش : می کی میخوا بیشو ؟

گفتوم : هوی سیل ای کو ؛ یه مُشتی گفتشو که میخوان بِشَن !

گفتش : هی چکه چواسی کجا بِشَن ؟!

گفتوم : از صُبه نُمار نشسی خود دی اکبرو تا بوق سگ قَلو میکشی خبر ولاتت نی !

گفتش : غلط کو سی خوت برکی سرت بوو !

گفتوم : ولاتشو فُرُختا چی میگوی (میگی) سی خوتا !

گفتش : راساو ، راساو تا بیشیم هوی مَجت ؛ جَلدی ...

گفتوم : ای کارت ملی کو هم شی خوت بار لازُمِن ... 

گفتش : ایسه میاروم

رفت داخول خونه سی کارت بگرده اُما غناهشت در گره ! کو ای جا در رفتیا ؟ مو چه میفَمُم ؟ همو تو صندوق پلیتیکو  ناده ها   

گفتش : نی خو هر چی میگردوم تو اینات واسدن نیمی کجات نادن !

گفتوم : آمو هُمو روزه کو  که دادِت سیم تا بشوم کوپن کپسول خوده نفت واسِنُم ؛ شی کوپنا دادُم دسه خوتا !

گفتش : ای تیری تو گولالِشو واو گازم خو شاش (باهاش) نمیدن !

گفتوم : مو چه کنوما بگرد واجورش تا بیشیما اینا اول مغرُب میشنا !

گفتش : ای نَلته جون شیطو سر اِساره نیمی چت سرشو آوردتن ایخو همی سر جاش ناده بی !

گفتوم : اینا شی باله پتو کو نادنا ؛ خوت نادتن ایجا هُسی شی  مو غاره میدی !

گفتش : گپ گوتی نکونا که توت تار ویمُما !

گفتوم : ایسه راس هاوو تا بیشیم واگشتنی مو آمو نیس هُکو !!!

آغا سلام ؛ ای صندوق رای موندن کجان ؟

یه مُشتی کِر کِر خندشو گره گفتش همی مال خندتو که تا ایطور واوی نه . بیشن نومتو شی گل هوکونین !

همه سرشو اُنداختشو دومَن . آغا مو خوده ای بچیکوم میخوا وُیسیم تو ولات کجا رای بیدیم ؟

مادر ؛ هر کس فقط جای خودش میتونه نظر بده ، شما نظرتون چیه ؟

آغا مو هم جی خوم نظر میدُم هم جی ای بچیکو ، ای عقلش نمیرسه بویس گُت ترش حرف بزه !

مادر این آقا که ماشالله مردی شده ! ولی چشم شما نظرتون چیه ؟

ما آغا همی جا تو ولاتمو وُیمیسیم فقه ای بُلوک و سِمنت آزاد کونین ما تا خونی سی ای بچی آخُری ساختیم دلمو گل سیا زِه !

چشم مادر ؛ آقای انصاری براشون فرم پر کن

زن آمو بیو اینجا انگوشت بزن ؛ بِله سلام دیت هم برسَن کلکو تو هم برو نه خراب بندازیا !

واگشتیم هل خونه . میگُما دی میگو اگه ولات رو بدن یکی 300 _ 400 ملیون پیل میدنا  !!!

دییم چیشش سفید که گفتش : کلکو همی جا تو کیچه ریت میخوسم بلوریت (گلوت) میجُوما !!!

گفتوم : تو اول تا آخُر نواوی شات حرف بزنی مو آمو غلط کُنُم مو آمو ... بخورم ولات شناسنامی مُونِن هَمی دار و ندار مونِن !!!   فدای خاک پاک هلیله ...

 

/ 5 نظر / 18 بازدید
چرکو

ای کت و کور واویده! مگه نه مو سیت یواشکی گفتم ، ای مجت برو بگو مو می خوام ویسوم و او مجت برو بگو مو می خوام برم! هه! سیچه خراوش کردی؟

حاجی

خه. . راسی بعد ای همه پینجه که مرکبییاوی ، آخرش چه ویمو؟ می شیم یا نمی شیم!

علی حسن ابراهیمی

جان علی جان مو جان هلو خان جان هر کی که دوست داری یک دیکشنری بزن بخدا چهار بار خوندم و از کل کلمات فقط 20 شو فهمیدم جان علی یک کاری کن ما بیسواد ها هم سر در بیاریم دوستار بازیار علو استقلالی

وحید

سلام باریار جان خوبی؟ من گه گداری سر میزنم قلم بسیار خوبی داری و تسلطت به لهجه بومی چند سال پیش هم خیلی خوبه و اطلاعاتت هم در مورد قدیم هلیله خیلی خوبه آفرین ولی یه مشکل کوچکی که داری خیلی غلیظه و چون برای بعضیا سنگینه کمتر مورد پسند خوانندگان قرار میگیره ولی کاش این کلمات را کم کم به خورد ملت میدادی تا به مرور عادت کنند و معنیشون رو بفهمنن اون موقع جذاب تر میشه لینکت کردم تا دوستان غیر بوشهری هم از مطالبت استفاده کنند بدرود وحید